<kbd id='8021ac3f39'></kbd><address id='8021ac3f39'><style id='8021ac3f39'></style></address><button id='8021ac3f39'></button>

     Giri?

     免费观看禽兽级别禁片

     sezgi sunar i?in acil b pozitif(+) aferez trombosit ihtiyac?m?z var kan vermek isteyenler yarin saat 11.00-18.00 aras? ankara kan merkezi'nden verebilirler.ileti?im(babas?): ali sunar 0532 376 5995
     sezgi sunar i?in acil b pozitif(+) aferez trombosit ihtiyac?m?z var kan vermek isteyenler yarin saat 11.00-18.00 aras? ankara kan merkezi'nden verebilirler.

     ileti?im(babas?): ali sunar 0532 376 5995
     no more patates
     (11.01.20)

     免费观看禽兽级别禁片

     De?erli arkada?lar, a?a??daki linkte Psikoloji alan?nda bir ara?t?rmada lisans veya lisans-üstü e?itim alan erkek kat?l?mc?lara ihtiya? var. Bu kriterlere uyuyorsan?z ilginizi ?ekebilir. Te?ekkürler.https://forms.gle/H2rNnbhfZSZcqwbB8
     De?erli arkada?lar, a?a??daki linkte Psikoloji alan?nda bir ara?t?rmada lisans veya lisans-üstü e?itim alan erkek kat?l?mc?lara ihtiya? var. Bu kriterlere uyuyorsan?z ilginizi ?ekebilir. Te?ekkürler.


     forms.gle
     poturgilinpotur
     (10 saat)

     免费观看禽兽级别禁片

     Bu anlay???n ilk temsilcisi kimdir acaba bilen var m?? John stuart mill ??k?yor google’da ama yine de emin olamad?m. Ba?kalar?n?n ?zgürlük alan?na girmedik?e insan her ?eyde ?zgürdür. Gibi.
     Bu anlay???n ilk temsilcisi kimdir acaba bilen var m??

     John stuart mill ??k?yor google’da ama yine de emin olamad?m. Ba?kalar?n?n ?zgürlük alan?na girmedik?e insan her ?eyde ?zgürdür. Gibi.
     (2)

     Cam, metal, fi?gibi ?eyleri nas?l geri d?nü?türüyorsunuz?

     Evde filan nerde sakl?yorsunuz, torba - koli filan?Mesela soda i?iyorum. Kapa?? ayr?, ?i?eyi ayr?. F?r?ndan simit ald?m, po?eti ayr? ka??d? ayr? ayr??t?rmak gerekiyor. Biraz zahmetli.
     Evde filan nerde sakl?yorsunuz, torba - koli filan?

     Mesela soda i?iyorum. Kapa?? ayr?, ?i?eyi ayr?. F?r?ndan simit ald?m, po?eti ayr? ka??d? ayr? ayr??t?rmak gerekiyor. Biraz zahmetli.
     Cursed Chico
     (32 dk)
     hepsini ayri torbaya koyuyorum sonra ise giderken ilgili geri donusum kutularina atiyorum


     azeroth
     (26 dk)
     Hepsini sokaklardaki herhangi bir ??pe at?yorum. Ayr??t?rma falan yapm?yorum. Onu da ben yapcaksam art?k oo. Benim i?imi ba?kas? yapmad???na g?re ba?kas?n?n i?ini de ben yapmam.

     Temizlik i??ileri bu i?e bak?yorlar ayr??t?r?yorlar diye biliyorum yapm?yolarsa da yaps?nlar bi zahmet.

     Onu da biz yapcaksak i?imiz var diyorum yani.

     Ezcümle ben b?yle yap?yorum.


     veysel
     (9 dk)

     foto?raf buldurmaca

     erdo?an?n japonya yada ?inde ?ekildi?i bir foto?raf vard?, minimalist iki lider sandalyeler ve sehpa d???nda bir?ey yoktu, sade ?ahane bir foto?raf, bulur muyuz?https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSqQIJHc1oRIUowaoanQILELCMpwgaYgpgCAMSKNgFzQWYFYgGzgXhCokYlBXiAukbhzbUKvo1gzb_1J9gq-DWDPoE2kjYaMHj
     erdo?an?n japonya yada ?inde ?ekildi?i bir foto?raf vard?, minimalist iki lider sandalyeler ve sehpa d???nda bir?ey yoktu, sade ?ahane bir foto?raf, bulur muyuz?

     www.google.com

     ?unun tayyiplisiydi.
     firemanjonny
     (42 dk)
     (1)

     bir kitap ar?yorum ad?n? bulam?yorum y?llard?r

     Merhaba,yakla??k 15 y?l ?nce okudu?um bir kitapt?. ??ince k?sa k?sa ?yküler vard?. Emin de?ilim tek bir yazar?n kitab? m? yoksa ?ykülerin derlenip birle?tirilmesi miydi.Hat?rlad???m ve ?ok be?endi?im ?yküyü yaz?cam hat?rlad???m kadar?yla umar?m bulabiliriz. Bir ki?inin soka?a ??k?p ??lg?nca ko?mas?
     Merhaba,

     yakla??k 15 y?l ?nce okudu?um bir kitapt?. ??ince k?sa k?sa ?yküler vard?. Emin de?ilim tek bir yazar?n kitab? m? yoksa ?ykülerin derlenip birle?tirilmesi miydi.

     Hat?rlad???m ve ?ok be?endi?im ?yküyü yaz?cam hat?rlad???m kadar?yla umar?m bulabiliriz. Bir ki?inin soka?a ??k?p ??lg?nca ko?mas? ile ba?l?yordu sanki. Bir süre sonra di?er insanlar da geliyordu onunla. Herkes deli gibi ko?uyordu.

     Hikayenin ad? da KAOS ya da ona benzer onu ?a?r??t?racak bir kelimeydi.

     O kovalamaca ve bir anda toplu delirme an?n? o kadar güzel anlat?yordu ki ?ok be?enmi?tim. Bileniniz var m??

     Te?ekkürler.
     tessera
     (52 dk)
     stefan zweig - amok ko?ucusu?


     queue
     (47 dk)
     (4)

     Hakan ?ükür ile ilgili iki soru

     Malum konulardan, tart??malardan uzak iki soru sormak istiyorum. 1) Hakan ?ükür’ün kariyerinin zirvesinde oldu?u y?llar ne zamand?? Hangi tak?mdayken?2) Avrupa ?ap?nda, Dünya ?ap?nda bir futbolcu muydu? Türkiye d???nda oynad??? tak?mlara bak?nca en üst seviye tak?mlar de?il, zaten pek de tutunamam??
     Malum konulardan, tart??malardan uzak iki soru sormak istiyorum.

     1) Hakan ?ükür’ün kariyerinin zirvesinde oldu?u y?llar ne zamand?? Hangi tak?mdayken?

     2) Avrupa ?ap?nda, Dünya ?ap?nda bir futbolcu muydu? Türkiye d???nda oynad??? tak?mlara bak?nca en üst seviye tak?mlar de?il, zaten pek de tutunamam?? gibi. Belki uyum sorunundan, belki de ger?ekten ?ok iyi de?ildi. Ama belirteyim, futbol bilgim/kültürüm ?ok ?ok s?n?rl?.

     Te?ekkürler.
     zunkatsar
     (2 saat)
     hakan ?ükür tarkan ile beraber en tan?nan 2 türktü bir zamanlar. dünya kupas?nda ma? ba?lamas?yla birlikte at?lan en h?zl? gol halen bu adamda, ma? ba?lad?ktan 11 saniye sonra gol atm??t?. yurtd???na türkiye liglerinden transfer olan ilk futbolculardan biriydi.


     emfuzi
     (1 saat)
     1)1990lar?n ortalar?ndan itibaren ünlü bir oyuncuydu. uefa kupas?n? al?nca daha da ünlendi. intere gitti ki inter o zaman interdi. daha sonra premier lig blackburne transfer oldu ki premier lige gitmek ?u andakinden daha zordu.

     2)avrupa ?ap?nda bir futbolcuydu. ilk transferini yapt???nda inter kadrosu tarhihinin en iyi kadrolar?ndan biriydi. seedorf recoba ronaldo veron zanetti tarz? ?ok iyi oyuncular mevcuttu. hakan fizik yetersizlikle avrupada var olamad?.

     ama hakan ?ükürü gram sevmem tarz?n? da sevmem kendisi belli dini gruplar?n katk?s? olmasa gs da var olamazd? bence ba?ar?lar? var ama karakteri yok.


     mikahakkinen
     (1 saat)
     1- 96-2002 zirve zaman?.
     2- evet, oynad??? y?llarda popülerli?i avrupa ?ap?ndayd?. italya ve ingiltere'de tutunamamas?n?n sebebi ise bence tamamen uyum sorunu. etraf?nda f.t?cü olmay?nca keyfi ka?t? demek.


     duster
     (1 saat)
     1) galatasaray ve inter. 96-2002
     2) evet dünya ?ap?nda bir futbolcuydu. türkiye d???nda oynad??? tak?mlar aras?nda inter en üst seviye tak?mlardan birisiydi o zaman. ronaldo, vieri, recoba gibi golcüler ile beraber oynad?.


     effa
     (21 dk)
     (3)

     Sahiplenmek ile Ana?l?k aras?ndaki fark nedir?

     Biri bana a??klayabilirse sevinirim.
     Biri bana a??klayabilirse sevinirim.
     sefil
     (3 saat)
     Bir dayanagim oldu?undan de?il de bence ??yle,
     ?kisi de temelde koruyup kollamak, fakat sahiplenme olunca birine ?zgü bir koruma ve kollama iste?i, ana?lik ise genel olarak canl?lara y?nelik koruyup kollama iste?i gibi geliyor.


     ?kisinde de koruyup kollamak var ama, bana kelime olarak sahiplenmek üzerinde hak iddia etmek, tahakküm kurmak gibi ?eyler ?a?r??t?r?rken ana?l?k daha ?ok sevgi & ?evkat bazl? bir durummu? gibi geliyor.


     Sahiplenmek-cikar odakli, yer yer baskici

     Anaclik-fedakarlik temelli, karsilik beklemeden.

     (imho)


     brkylmz
     (2 saat)
     (3)

     Bu video hakk?ndaki yorumlar?n?z nelerdir

     Bu video hakk?ndaki yorumlar?n?z nelerdirhttps://youtu.be/ecc1R38g4_EBenim yorumum bu ?ok eskiden teisttim sonra agnostik oldum en son ateist oldum bir süredir ?zellikle kuantum fizi?ini tan?d?ktan sonra ateistli?imi sorgular oldum bu video ile ?unu net anlad?m ki kozmosda kesinlikle bir düzen var t
     Bu video hakk?ndaki yorumlar?n?z nelerdir

     youtu.be

     Benim yorumum bu

     ?ok eskiden teisttim sonra agnostik oldum en son ateist oldum bir süredir ?zellikle kuantum fizi?ini tan?d?ktan sonra ateistli?imi sorgular oldum bu video ile ?unu net anlad?m ki kozmosda kesinlikle bir düzen var tevrat incil kuran sa?ma olabilir musa isa muhammed kutsal kitaplar? kendileri yazm?? olabilirler ki büyük ?l?üde hala buna inan?yorum tanr? allah ad? ?nemli de?il ama san?r?m ?ok büyük bir ihtimalle bir yarat?c? var bunu kabul etmek benim i?in ?ok zor ?ünkü ateizm benim i?in bir s???nak güvenli bir limand? ?ldükten sonra hi?lik olaca??m? bilmek kimilerini ?ok korkuturken beni ?ok huzurlu k?l?yordu ?ünkü ?ldü?ümde her ?ey bitecekti yapt???m k?tülüklerin su?lar?n hesab?n? vermeyecektim ama bu video ile ?unu istemeyerek de olsa kabullendim kesinlikle bir yarat?c? var lakin yarat?c?n?n olmas? ?lümden sonra ya?am olaca?? anlam?na gelmiyor olabilir de olmayabilir de yarat?c?n?n olmas? cennet cehennem olaca?? anlam?na gelmiyor olabilirde olmayabilir de lakin yüzde yüz emin olmasam da ?ok büyük ihtimalle bir yarat?c? var bari umar?m yarat?c? varsa da ?lümden sonra ya?am yoktur ve cennet cehennem yoktur her ne kadar sokrates in bildi?im bir ?ey varsa hi?bir ?ey bilmedi?imdir s?züne ?ok inansamda geldi?im ?u noktada jean paul sartre ?n tanr?y?da insan yaratt? s?zü ve frederich nietzsche nin tanr? ?ldü s?zü maalesef art?k eski ge?erliliklerini yitirdiler benim i?in bana kalsa yinede yarat?c?n?n olmamas?n? ?ok isterdim ama i?te maalesef karar bana kalm?yor ve san?r?m yarat?c? var ben yinede olmad???na inanmak istiyorum ve yokmu? gibi kalan hayat?ma devam edece?im ama yarat?c? olmad???na inanarak ya?amam eski ya?ant?ma g?re kolayd? lakin bundan sonra yarat?c? olmad???na inanarak ya?amam ?ok zor ∞
     Hesapsordum
     (5 saat)
     Cennet cehennem i?in en komik k?sm? olmal?yd? inan?s?zsan. Cennete gittin diyelim 3636364774738844484848 y?l ge?ti hurma, seks, lüks arabalar?n yatlar?n katlar?n var. i?ki dolu kaselerin var. Ne istesen oluyor. s?n?rs?z haz mutluluk var nereye kadar. Reenkarnasyon var diyelim nereye kadar bu sarmal d?ngü?
     Cehenneme gittin diyelim. Tanr? sana m? sordu yarat?rken. Kitaplardan sorduk denilenilir insano?luna ama ?ahsen kimseye de sorulmad?. Bu kadar ac? ile s?nanaca??n? bilse ?o?u birey yarat?lmak istemezdi. Kendisine itaat etmedin e?ilip kalkmad?n, kendi elinle yapt???n ibadethanesine gitmedin, ?ükretmedin diye y?llarca yan?yorsun, zebanilerin i?kencelerine ma?dur kal?yorsun vs. nereye kadar.. tanr?n?n merhameti nerede??ok ac?mas?zca de?il mi? Bir katile, tecavüzcüye bile lin? giri?imi yap?l?nca, ?iddet uygulan?nca katlanm?yorum, hapishane yeterlidir diyorum. Ama itaat etmezsen, baz? kurallara uymasan cay?r cay?r yan?yorsun. Dünyada ?ehvetimi test etmek i?in alkolü, ergenliklen itibaren gelen cinsel istek arzusunu, me?gale edecek lüzumsuz bir ton ?ey yaratm??s?n. Daha bu neyin testi? Kald? ki ?o?u insan?n zeka seviyesi bu teste bile tabi olmayacak düzeyde. Sadece tr insan?n?n iq sundan bahsetmiyorum ki semavi dinlerin ??k?? yeri halen daha ilkel, ?a?s??? adamlar?n oldu?u toplumlardan ??km?? durumda.
     Deism kesinlikle dinlerden daha mant?ks?z.

     ?ahsen kü?ük ya?tan bu yana dinleri devletin propaganda arac? olarak g?rdüm. Semavi dinler zaten yerle?ik hayatla birlikte hayat?m?za giriyor. Bir tane islam bir tane hristiyanl?kta yok. Her islam ülkesinin, diyanetinin, tarikat?n?n yorumlay??? ayr?. Osmanl?’n?n ayr?/tc’nin ayr?. ??id’in de kedicik Adnan?nda yorumlad??? kitap ayn?. Bu bugün b?yle de?il, dün de b?yleydi. 4 halifeden 3’ü gene müslümanlar taraf?ndan ?ldürüyor.


     wertyu
     (4 saat)
     bu videodan bir yaratici oldugu sonucuna varmani ilginc buldum. "Kuran'i okudum, inandim" desen daha tutarli. Varliklari bir yaraticiya baglamak antroposentrik bir bakis acisinin sonucudur. Evren var, madde olusuyor. Bir seyin bir seyi yarattigina dair herhangi bir veri, isaret almis degilsin.

     arti: bu yazidaki uslubundan aslinda inancli biri oldugunu dusundum. "yapt???m k?tülüklerin su?lar?n hesab?n? vermeyecektim" inancli, dindar birinin bakis acisi ile ifade edilmis. olumden sonraki hiclik herkesi korkutur, ondan korkmaman sagliksiz bir durum. Bence sen inanmaya meylin bu oldugu icin video ile yaraticiya inandim diyorsun. Inanmak istiyorsun yani, bir takim gerekceler ariyorsun inancin icin. trollemis de olabilirsin tabii, "ateist'im ama imana geliyorum" hikayelerini genelde gayretli muslumanlar uretiyor.

     son olarak: kuantum fizigini tanimmiyorsun. tanisan kacarsin.


     Yukar?da yer alan her iki yoruma da son derece kat?l?yorum. Videonun tamam?n? izleyemedim ama ak?am izlerim. Yine de g?z gezdirdi?imde ?ift yar?k deneyi ile ilgili bir b?lüm g?rdüm. Kuantumun henüz anlam veremedimiz olaylar?na bak?p buradan tanr?n?n var oldu?u sonucuna ula?mak ?ok sa?ma. ?nananlar?n yapt??? en tipik hatal? davran?? maalesef bu. Bir sorunun cevab?na ula?may?nca "demek ki bir yarat?c? var." demek sa?mal?k. Bunun temelinde hatal? sorular? sormak yat?yor. Evrenin olu?umu i?in hep spiritüel bir sebep ar?yoruz. Neden insan var? Neden evren var? gibi sorular soruyoruz. Bu sorular yanl??. Bir nedeni yok ?ünkü.


     himmet dayi
     (18 dk)
     (1)

     Spotify Türk?e Podcast Tavsiyeniz Var m??

     S?zlükten immanuel tolstoyevski’nin ve evrim a?ac?’n?n yay?nlar?n? bitirdim. ?u Can Bonomo ve arkada?lar?n?n yapt??? gibi s?rf goygoy üzerine makara/kukara olmas?n. Bilgilendirici, ilgin? konular i?leyen podcastler varsa takip edeyim. Farkl? kültürler, yerel gelenekler, dinler, devlet-toplum ele?tir
     S?zlükten immanuel tolstoyevski’nin ve evrim a?ac?’n?n yay?nlar?n? bitirdim. ?u Can Bonomo ve arkada?lar?n?n yapt??? gibi s?rf goygoy üzerine makara/kukara olmas?n. Bilgilendirici, ilgin? konular i?leyen podcastler varsa takip edeyim. Farkl? kültürler, yerel gelenekler, dinler, devlet-toplum ele?tirisi, popüler bilim, yeni teknolojiler/ i? dünyas? vs. olabilir.
     wertyu
     (5 saat)
     ekibini günah?m kadar sevmesem de ve baz? konularda yanl?? bilgi verdiklerine ?ahit olsam da, teknoseyir'in haftal?k gündem de?erlendirmesi iyidir.


     avianthem
     (51 dk)
     (5)

     kanser hastal??? ile ilgili ?ok ?nemli bir karar a?amas?ndaym.

     arkada?lar merhaba, durum pek ho? de?il, bildi?iniz gibi ge?en hafta annemin 3. evre akci?er kanseri oldu?unu ??rendim.bu süre i?inde kendi evimdeki e?yalar? apar topar att?m, at?lmayacaklar? ufak bir odaya toplad?m, koskoca evden geriye toplasan bir dobloyu dolduracak kadar ?ey b?rakt?m. cumartesi
     arkada?lar merhaba, durum pek ho? de?il, bildi?iniz gibi ge?en hafta annemin 3. evre akci?er kanseri oldu?unu ??rendim.

     bu süre i?inde kendi evimdeki e?yalar? apar topar att?m, at?lmayacaklar? ufak bir odaya toplad?m, koskoca evden geriye toplasan bir dobloyu dolduracak kadar ?ey b?rakt?m. cumartesi gününden itibaren annemin yan?nda ya?amaya ba?layaca??m.

     ?imdi benim annemle a??k a??k konu?mam gerekiyor, i?inde bulundu?umuz durum pek i? a??c? de?il, annem 2 üni mezunu bir insan, ikinci ünisi de t?p fakültesi, yani bu hastal?k ve sonucunun nereye varaca??n?, ne evreleri oldu?unu, neler ya?ayaca??n? hem e?itiminden hem de babam ve day?m?n akci?er kanserinden ?lmesinden dolay? ?ok iyi biliyor.

     olaya son derece sakin bir ?ekilde yakla??yor ama bana kar?? da korumac? bir tav?r i?inde, bu tav?r da bizi ?ok zora sokabilir.

     ?imdi sorun k?saca hastal?kta ?ok miktar paran?n gerekebilecek olmas?.

     ben kendimden bahsedeyim k?saca, ben uzun süre yurtd???nda ya?ad?m, oradan biriktirdiklerimle bir ev ald?m, son 2 senedir benim de bir rahats?zl???m vard? kendi mesle?imi yapamad?m, freelancer olarak evde ?al???yorum, iyi k?tü de ge?iniyorum ama ?yle para biriktirme lüksüm olmad? hi? bir zaman

     annem ise emekli, onun da kendi evi var o da iyi k?tü ge?iniyor. durum k?saca bu.

     elimizde satabilece?imiz 3 ev ve bir ka? arazi var.

     evlerin birisi miras mal? 3 de 1 pay?m?z var, ?teki hisseleri annemin karde?lerinde.

     annemin oturdu?u ev istanbulda ve ?ok güzel bir site i?inde, i?i yap?l? ve hemen sat?labilecek durumda

     benim kendi evim de ?ok güzel ama i?i ?ok bak?ms?z tahminen kendi e?imin dostumun yard?m?yla 20 binlira kadar malzeme paras? ay?r?rsam 4/4lük olur ve ?u an edece?i fiyat? minimum 50 maksimum 100 bin yukar?s?na satabilirim.

     ?imdi diyeceksiniz emekli kad?n , sigortas? var peki para nereye nas?l laz?m olacak.

     ben babamda ve day?mda bu illet hastal??? g?rdüm, ?u an konu?abiliyor, hayat?n? sürdürebiliyor ama yak?nda konu?amayacak, ad?m atacak hali olmayacak, istanbuldaki ev hastaneye 2 saat uzakl?kta(toplu ta??ma ile), yeri gelecek taksi ile s?k s?k g?türüp getirmek gerekecek, devletin kar??lamad??? ila?lar var.

     hastaneye g?türece?iz eve g?türün ?lmesini bekleyin diyecekler, ?ok a?r?s? olacak, ?zel hem?ire tutulup morfin verilmesi gerekecek(babam?n a?r?s? ?ok olmad? day?m?n ?ok oldu buras? bilinmiyor)

     ne bileyim belki de?i?ik ?eylere para laz?m olacak. ?imdi annemin bilinci yerinde benim de yerinde, yar?n ?bürgün paras?zl?k dolay?s?yla ben bir yerde tak?l?rsam net olarak konu?ay?m, vicdan azab?ndan kendimi bile ?ldürebilirim. bu konuda ?ok hassas?m. hayatta bir annem var, ba?ka kimsem yok, hastal?k olur, ?lüm olur ama ben evlat olarak elimden geleni yapamazsam bu vicdan azab?yla ya?ayamam, hep dedim y?llardan beri,' bana mal mülk laz?m de?il, sat gez ye e?len, 1 kuru?unda bile g?züm yok anac???m' dedim.

     annemin zihniyeti ben ya?ad???m kadar ya?ad?m, mal mülk sat?lmas?n, zaten ?lümcül bir hastal?k kurtulu?u yok, hepsi o?luma kals?n.

     ben bunu istemiyorum, ?u an bile her yerim zang?r zang?r titriyor, yani bir emekli maa?? ile bir freelancer geliriyle kalkamay?z biz bu hastal???n alt?ndan. elbet ?lüm olacak biliyoruz ama ne zaman olur, neler laz?m olur kesinlikle bilinmeyen bir süre? bu.

     ben kendi evimi satmak istemiyorum ?ünkü dedim ya 20 binliraya malzeme alsam, boyas?ndan fayanslar?na, yer d??emelerine kadar 5 kuru? i??ilik almadan yapacak arkada?lar?m var ve bu ?ekilde satarsam en az 50- 80 binlira zarar?m olacak. benim yapt?racaklar?m? ba?kas? yapt?rsa en az 50 bin harcar, ?evrem var, yapacak insan var bari zarar etmeyelim diyorum, tabi siz annemin evi, benim evim falan dedi?ime bakmay?n, ben kendi evimi de annemin üstüne yapt?m, yani mal mülk dü?ünüyor diye dü?ünmeyin ?yle de?il. amac?m en i?imize yaramayan ?eyi, en az zarar ederek elden ??kart?p bu hastal?k süreci i?in kullanabilmek.

     ikincisi buray? satmam da annemi rahat ettirmem ad?na ?ok bi?ey de?i?tirmeyecek. ben istiyorum ki her ne olursa olsun, hastaneye yak?n bir yerden ev tutulsun, kad?n ?yle saatlerce takside gidip gelmesin. ?ekmesin, ?ok halsiz olacak, ?ok midesi bulanacak, ?ekilmez o ?ile yani.


     anneme ortak olan evdeki pay?n? devretmesini istiycem, hani diyorum 300 binliral?k bir pay?m?z olsun, sen 300 isteme 250 ye ver, 200 e ver yine al diyece?im

     olmazsa istanbuldaki evi satmas?n? s?yleyece?im.

     muhtemelen dedi?im gibi hi? birine yana?mayacak ama benim dü?üncem yanl?? m? bilmiyorum?

     ne yapmam? ?nerirsiniz, evet ?ok k?tü bir durum bu. annem de neyin ne oldu?unun fark?nda.

     ?unu farkettim, her ne kadar bu i?in nas?l sonu?lanaca??n? da bilse i?te can derdine dü?mü?, otlardan, bitkilerden ?ifa bulaca??n? dü?ünmeye ba?lam??, yani 2 ay ?nce b?yle bi?ey s?ylesem 'o?lum bilim diye bi?ey var, t?p diye bi?ey var, sa?ma sapan ?eyler anlatma bana' der ge?erdi, i?te ya?am mücadelesi insan? bu duruma bile sokabiliyor.

     ' bak anne , git gide k?tüle?eceksin, bilincin kapanacak, param?z olmayacak, ben o zaman panikleyip bu sefer acil sat?l?k 3 e 5 e bakmadan belki 3 de bir fiyat?na vermek zorunda kal?cam edicem' diye konu?mam laz?m ama bu sefer de ben ?lüm bekliyorum moduna girip, ??kmesinden korkuyorum.

     arkada?lar ?ldürmeyen allah ?ldürmez, ?lece?ini nereden biliyorsun falan demeyin bu hastal??? biliyoruz biz, kü?ük hücreli de?il, akci?erde 8 cm ?ap?nda kitle var oradan lenf bezlerine atlam?? vaziyette.

     ge?en arkada??mla konu?tum onun da kay?npederi akci?er kanserinden rahmetli olmu?tu, bana dedi ki 'abi bizim kay?npederin akci?erinde de kitle vard? ama hi? bi zaman o boyutlara ula?mad? zaten biz ??rendik 3.5 ay sonra ?ldü, annenin o kadar bile zaman? olmayabilir hemen ko? yan?na git bol bol vakit ge?ir' dedi.

     day?m aynen annemin durumundayken akci?er kanseri oldu?unu ??rendi ve 3 ay sonra ?ldü

     babam erken te?his ettirdi. bu hastal??? ??rendikten sonra tam 365 gün ya?ad? ve teh?is edildi?inde 1. evredeydi.

     yani zaman?m?z ?ok ?ok dar.

     annem bana kendi evim i?in vekaletname vermeyi teklif etti, acaba vekaletnameyi ald?ktan sonra, zaten benim evim, annem de hi? bi?eyi satmaya yana?m?yor, yak?nda durumu da k?tüle?ecek, ?akt?rmadan emlak??ya verip mü?teri ??kt???nda 3e 5e demeden versem mi? arkas?ndan i? ?evirmi? gibi oluyorum ama annemi de tan?d???m i?in sat?lmamas? i?in elinden geleni yapacakt?r.

     valla ne bileyim kafam o kadar kar???k ki, ge?en tra? b??a?? ald?m geldim eve, ak?ama kadar arad?m bulamad?m, gidip buzdolab?na koymu?um, farkettim ki 3 gündür yemek yememi?im o kadar fenay?m yani.
     Oncelikle cok gecmis olsun. Babami 4. Evre akciger kanserinden kaybettik. ( ogrendigimizde 4. evreydi yani ) ogrenmemiz ile vefati arasinda 6 ay gecti. Biz tum tedaviyi medical park hastanesinde gecirdik ve toplamda 3 hafta kadar hastanese yatti.

     Medicalpark ssk ile anlasmasi oldugundan tedavi cok uyguna geliyor. Yani 3 sene once kemoterapinin kuru icin 190 tl veriyorduk sadece. Gece hastanede yatar ise 400 tl flndi.

     Yani ssk ile anlasmasi olan hastane olunca buyuk rakamlar olmuyor. Biz agrizi ya da kendini kotu hissedince dr soyleyip direk lutfen yatirim diyorduk.

     Daha once de yasamissiniz bu illeti, ne kadar surecegi ne olacagi belli olmaz.

     Ama 3. Evrede cerrahi mudahale gecirio kemoyu da iyi atlatip yasayan hastalar gordum ben o sure zarfinda. Yani hemen paniklemeyin, kadini da panikletmeyin. Kemoya cok iyi cevap verebilir, akilli ilaclar denen hedef ilaclara uygun olabilir ve uzun yillar yasayabilir.

     Simdiden gecmis olsun.


     oscar
     (5 saat)
     Bilader elin s?k???ksa annenin karde?lerine yani day?lar?na s?yle, day?c?m bak benim kafam yerinde de?il, aceleyle ev arsa sat?lmaz, bana maddi destek olun, bu kadar ev var arsa var, ald???m her kuru?u bi kenara yazal?m sonra size ?derim, 1 sene sonra falan. Bence yol bu.

     Hastaneye yak?n bi ev tutmak mant?kl?.


     Hakan1980
     (5 saat)
     Hakan , abi o kadar parag?z insanlar ki 5 kuru? vermezler.

     hepsinin maddi durumu a??r? iyi, silkelesen 2 3 milyon nakit ??kart?rlar ceplerinden buna kar??n vaziyet b?yle, o yüzden hisseyi 300 de?ilde at?yorum 250 hatta 200e vermeyi teklif etmesini s?ylemeyi dü?ündüm.

     zaten normal aile ili?kileri falan olsa bunlar hi? sorun de?il yani s?k??t???m zaman 2 - 3 bin lira para alabilece?imi bilsem hi? dert etmiycem.


     Sgk varsa ev satmay?n. Bitkidir, ottur bunlara bo?una para harcamay?n. Belediyenin ambulanslar? var, kemoterapi sürecinde anneniz ?ok mü?kül durumdaysa talep edin. Bunlar 112 ambulans? gibi de?il, daha ?ok a??r hastalar?n transportunda kullan?l?yor ve cidden istanbul'da belediyeler yard?mc? oluyor. 10-15 bin gibi cüzi miktarda kredi ?ekebilirsiniz.


     ilk alternatif hisseli olan evin hissesini karde?lere devredip iyi k?tü oradan para almak olmal?. e?er bu olmuyorsa sen de ü?e be?e bakma, vekaleti ald?ktan sonra kendi evini sat. annen ?u an oturdu?u evden ta??nmas?n bence bo?una. bu süre?te iyi gelmeyebilir. kendisi de istemiyormu? zaten.


     elorelia
     (29 dk)

     Iliski problemi, ?zel mesaj

     Uyumayan bir erkek mesaj atabilirse, erkek g?zünden merak ettigim bir iliski problemim var.
     Uyumayan bir erkek mesaj atabilirse, erkek g?zünden merak ettigim bir iliski problemim var.
     (3)

     Mide Kü?ültme Ameliyat?

     Selamlar,Karde?im mide kü?ültme ameliyat? olmak istiyor. Ankara’da ya??yor.?nerileriniz, konuyla ilgili tecrübeleriniz var m??
     Selamlar,

     Karde?im mide kü?ültme ameliyat? olmak istiyor. Ankara’da ya??yor.

     ?nerileriniz, konuyla ilgili tecrübeleriniz var m??
     ?nerim ameliyat olmadan spora ba?lamas?. 200 metre yürümeyle ba?las?n, her gün 50 metre artt?rs?n gerekirse.

     üzerine de 100 metre yüzmeye ba?larsa iki seneye olimpiyatlarda g?rürüz; ?lümcül olmayan opsiyonlar bunlar.


     ateistanbul
     (5 saat)
     www.eksiduyuru.com

     Benim cevabima bakin


     ?nerim doktora, hastaneye gitmesi. Burdaki ki?isel tavsiyeler i?inize yaramaz.


     tangoalfa
     (2 saat)
     (2)

     is g?rüsmesi iptali

     bunu nas?l yaparsak en az zararla atlat?r?z? bir sirket ile cuma günü gorusmek uzere hafta basinda sozlestik ama verdikleri case study yi yetistiremiyor. ustune de 1 saatlik sunum hazirlamam lazim en sonunda. hicbir sekilde yapamiyorum. sistemi bir turlu kullanamadim. tum gun calisamiyorum zaten. ak
     bunu nas?l yaparsak en az zararla atlat?r?z? bir sirket ile cuma günü gorusmek uzere hafta basinda sozlestik ama verdikleri case study yi yetistiremiyor. ustune de 1 saatlik sunum hazirlamam lazim en sonunda. hicbir sekilde yapamiyorum. sistemi bir turlu kullanamadim. tum gun calisamiyorum zaten. aksama dogru ise gidiyorum. ben sebep olarak bunu soylemek istemiyorum tabi ki. yetistiremedim, o sebeple gelmeyecegim demek istemiyorum.

     hicbir sebep gostermeden iptal etmek cok mu kotu gozukur? baska yerden kabul aldim vs demek yanlis mi olur? nasil bir yol izlemeliyim? bir de günün ?nemi var mi? yani bir gun kala iptal etmek ile iki gun kala iptal etmek arasinda bir fark olur mu? sirketin kapilari ileride tamemen kapanmasin istiyorum. bu durumu en az hasarla nasil halledebilirim?
     edmond honda
     (7 saat)
     elim bir haberle ertelemeye ?al??.


     ateistanbul
     (5 saat)
     Yapman gereken yapmak istemedi?in olay. Ger?e?i s?yle yeti?tiremedim yapamad?m kendine yeti?tirebilece?in makul bir zaman bi?. Uygun olursan?z bu tarihte g?rü?ebilir miyiz de. Belki i? olmaz ama di?er türlü olmaz ise daha ?ok üzülürsün.


     mak
     (3 saat)

     Sat?l?k iPhone 6 64 GB Gold Renk

     Selam,Son ü? senedir kuzenimin kulland??? iPhone 6 64 GB Gold model telefonu sat?yorum. Telefonun ilk sahibi kendisi. 8'e ge?ti?i i?in sat?yoruz.Telefonun genel durumu iyi. Tek sorunu telefonla konu?urken sessiz tu?una basabiliyor kula??n?zla. Donan?msal m? yaz?l?msal m? bilmiyorum.Yan?nda ?arj alet
     Selam,

     Son ü? senedir kuzenimin kulland??? iPhone 6 64 GB Gold model telefonu sat?yorum. Telefonun ilk sahibi kendisi. 8'e ge?ti?i i?in sat?yoruz.

     Telefonun genel durumu iyi. Tek sorunu telefonla konu?urken sessiz tu?una basabiliyor kula??n?zla. Donan?msal m? yaz?l?msal m? bilmiyorum.

     Yan?nda ?arj aletini verece?im. ?arj aletinin ucu hafif hasarl?. Parmak izi okuyucusu vs. ?al???yor.

     Fiyat: 900 TL

     Yer: Istanbul/Beyo?lu

     Kargo isterseniz ?nden eft/havale, sonra kargo yapabilirim. Kargo ücretine kar??mam. Tercihen yüz yüze satmak istiyorum.

     i.hizliresim.com
     i.hizliresim.com
     i.hizliresim.com
     i.hizliresim.com
     i.hizliresim.com
     (3)

     Ak?ll? bileklik nereden alal?m

     Xiaomi mi band 4 ak?ll? bileklik almak istiyorum ama her yerde farkl? fiyatlar g?rdüm ve garanti konusunda ?ekincelerim var. ?thalat?? garantili vs yaz?yor, hangi siteye vs güvenebirim?
     Xiaomi mi band 4 ak?ll? bileklik almak istiyorum ama her yerde farkl? fiyatlar g?rdüm ve garanti konusunda ?ekincelerim var. ?thalat?? garantili vs yaz?yor, hangi siteye vs güvenebirim?
     Mossy
     (8 saat)
     distribüt?r garantili - www.hepsiburada.com


     eeb
     (1 saat)
     4 alma, 5 ??kacak yak?nda. Fiyatlar? yar? yar?ya dü?üyor.


     malheiros
     (41 dk)
     (2)

     Bir film ad? ar?yorum

     Merhaba arkada?lar,bir film sahnesi g?rmü?tüm lakin hangi filmden onu bilmiyorum,biliyorsan?z ?ok bahtiyar olurum.Sahnede bir ?rsü surlar?n ?nüne kadar gelmi?ti,sonra bir ?zel asker kaleyeok at?yordu, surlara ve ok ???k sa??yordu, gidip surlar? parampar?a etti,mitolojik ??eler dolu veya ?zel gü? s
     Merhaba arkada?lar,bir film sahnesi g?rmü?tüm lakin hangi filmden onu bilmiyorum,biliyorsan?z ?ok bahtiyar olurum.
     Sahnede bir ?rsü surlar?n ?nüne kadar gelmi?ti,sonra bir ?zel asker kaleyeok at?yordu, surlara ve ok ???k sa??yordu, gidip surlar? parampar?a etti,mitolojik ??eler dolu veya ?zel gü? sahibi tip dolu antik zaman? anlatanbir film de olabilir, emin de?ilim.
     cranium
     (8 saat)
     immortals


     mrduck
     (29 dk)
     Eyvallah dostum


     cranium
     (23 dk)
     (1)

     Mutluluk ve paranoyalar

     Sevgili Güzin duyuru insanlar?,Bir ayd?r ya?ad???m bir ili?ki var ve ben b?yle güzel duygular hissetmedim daha ?nce ama tekrarlanan bir durum farkettim. Elemanlayken müthi? hissediyorum, her?ey ?ok güzel. Ayr?ld?ktan sonra da o güzel kafa devam ediyor yakla??k 24 ila 30 saat aras?, sonra pesimistlig
     Sevgili Güzin duyuru insanlar?,

     Bir ayd?r ya?ad???m bir ili?ki var ve ben b?yle güzel duygular hissetmedim daha ?nce ama tekrarlanan bir durum farkettim. Elemanlayken müthi? hissediyorum, her?ey ?ok güzel. Ayr?ld?ktan sonra da o güzel kafa devam ediyor yakla??k 24 ila 30 saat aras?, sonra pesimistlige ba?l?yorum, paranoyalar kurmaya, her?ey k?tü ya da k?tü giderlere vs. Sonra yine bulu?uyoruz, eser kalm?yor, sonra yine her?ey yeniden ba?l?yor.. normal mi? Yoksa i?imde beni kemiren hissetti?im bir?ey var da onun d??a vurumu mu? Ya da bugüne kadar tüm ili?kilerim ?ok s?k?nt?l? ve k?tü gitti onun izi mi.. yoksa ili?kinin ba??nda adapte olma krizleri m?d?r, ge?er mi? B? de bu aralar ?ok bo?um, kafam? yoracak ?ok zaman?m var, ondan da m? oluyor acaba..

     Te?ekkürler :)
     Lanovaromana
     (8 saat)
     Tecrübe diye sezgi diye bi ?ey var. BBCnin ak?l belgeselini izle.


     Hakan1980
     (5 saat)
     (1)

     berlinde kalacak yer

     merhaba mart ba?? gibi berlinde birkac gün kalacak yere ihtiyacimiz var. e?im ve ben olacagiz, temiz ve konforlu olmasi yeterli. hostellar bile geceligi 30 eurodan basliyor iki kisi icin booking.com'da.sehir merkezine yakin ?nereceginiz bir yer var mi, fiyati uygun ve temiz olan? berlinde ya?ayan ve
     merhaba mart ba?? gibi berlinde birkac gün kalacak yere ihtiyacimiz var. e?im ve ben olacagiz, temiz ve konforlu olmasi yeterli. hostellar bile geceligi 30 eurodan basliyor iki kisi icin booking.com'da.

     sehir merkezine yakin ?nereceginiz bir yer var mi, fiyati uygun ve temiz olan? berlinde ya?ayan ve ücreti karsiligi bizi 1 ya da 1 gece misafir etmek isteyen olursa da seviniriz.
     proteus
     (8 saat)
     2 ki?i 30 euroysa gecelik ki?i ba?? 100 lira gibi bir ?ey yapar. Bir avrupa ba?kenti i?in asl?nda gayet makul de?il mi?


     (4)

     Zaman makinesi ile ilgili sorum var

     ?imdi biz 2020 y?l?nday?z(neredeyse 19 yazacakt?m, neyse) ben zaman makinesini bulmu? olsam. ge?mi?e gidip bi' kad?ndan ?ocuk yapsam. ve o zamandaki(yani diyelim ki 1923) kendimi ka??rsam. o ?ocuk do?mam?? oluyor de mi bu durumda ?edit: bu arada bu duyuruyu g?nül i?lerinde mi a?mam laz?md? bilemedim
     ?imdi biz 2020 y?l?nday?z(neredeyse 19 yazacakt?m, neyse) ben zaman makinesini bulmu? olsam.

     ge?mi?e gidip bi' kad?ndan ?ocuk yapsam. ve o zamandaki(yani diyelim ki 1923) kendimi ka??rsam. o ?ocuk do?mam?? oluyor de mi bu durumda ?

     edit: bu arada bu duyuruyu g?nül i?lerinde mi a?mam laz?md? bilemedim. ?yle olabilir, ?ok gereksiz geyik bi' soru ?ünkü
     mete kudur
     (9 saat)
     Ge?mi?e yolculuk ile ilgili her ?ey paradokstan ibarettir. Sorunuzun da belli bir cevab? yok yani. Varsa da biz bilmiyoruz.


     mesa
     (9 saat)
     (bkz: dede paradoksu)


     kardes bu konu ve bunun gibi diger paradokslar su kitapta ayrintilari ile anlatiliyor:

     www.amazon.com

     Dil biliyorsan al, pdf bul, oku. Ben okudum, begendim. Neler olacagina dair insanlarin nasil modeller ve teoriler urettiklerini cok guzel anlatmis. Filmlerden, romanlardan ornekler vererek gidiyor. Agir bir kitap degil.

     Ozetle: geyik bir soru degil.


     Cevab? fizikte yok ?ünkü ge?mi?e yap?lan zaman yolculu?unu a??klayan ba?ar?l?, deneyle s?nanm?? bir kuram yok.

     Heinlein'?n all you zombies adl? ?yküsü buna benzer (?ok daha ?etrefilli) bir durumu anlat?yor. Tavsiye ederim :)


     cosmicstring
     (1 saat)
     (1)

     Elektrik Sorusu

     Elektrik i?lerinden anlayanlara basit bir soru. ?nsanlar da topra?a bas?nca negatif yüklerden kurtulur denir. Toprak adam?n elektri?ini al?r derler ?zetle.. Bir de duvardaki prizlerin topraklama demircikleri var. Ben gidip bah?eye ayaklar? g?mmek yerine o topraklama demirciklerini tutsam ayn? etkiyi
     Elektrik i?lerinden anlayanlara basit bir soru.

     ?nsanlar da topra?a bas?nca negatif yüklerden kurtulur denir. Toprak adam?n elektri?ini al?r derler ?zetle..

     Bir de duvardaki prizlerin topraklama demircikleri var.
     Ben gidip bah?eye ayaklar? g?mmek yerine o topraklama demirciklerini tutsam ayn? etkiyi yarat?r m? yoksa bi kom?unun ka?a??n? ?ekerken beni ?arpabilir mi?

     Te?ekkürler...
     deadwampir
     (9 saat)
     soruya cevap de?il ama:

     evinize ka?ak ak?m r?lesi ekletin. b?ylece ?arp?lma olursa elektri?i otomatik olarak kesecektir

     ?arp?lmad???n?z topraklaman?n ?al??t???n? g?stermez. bi?ok binada kablosu bile ?ekilebilir ama topra?a d??enen donan?m yanl?? monte edilmi? olabilir. veya kuru kalm?? ve iletim sa?lam?yordur, veya hat üzerinde bi yerlerde kablo kopmu?tur vs.
     endüstriyel yerlerde topraklama her noktada ?zel cihazla ?l?ülür. bu tip bi kontrol yapt?rabilirsiniz.


     sttc
     (8 saat)
     (3)

     Yak?n Tarihten Siyaset Sorusu

     Merhabalar. Bilirsiniz, Say?n Bah?eli ve pek sayg?de?er partileri MHP, ?nceleri AKP ile z?t politika uygulard?. Hatta belki hat?rlars?n?z, AKP bir konuda bir fikir dundu?u zaman MHP kürsülerine Say?n Oktay Vural beyefendi ??kar aksini ispatlar deneylerini halk ?nünde yapard?. Sonra birden AKP ve MHP
     Merhabalar.
     Bilirsiniz, Say?n Bah?eli ve pek sayg?de?er partileri MHP, ?nceleri AKP ile z?t politika uygulard?. Hatta belki hat?rlars?n?z, AKP bir konuda bir fikir dundu?u zaman MHP kürsülerine Say?n Oktay Vural beyefendi ??kar aksini ispatlar deneylerini halk ?nünde yapard?.

     Sonra birden AKP ve MHP yollar? gayriresmi olarak birle?tirdi. Hatta ?yle ki Say?n Devlet Bah?eli Beyefendi AKP'nin dü?üncelerini savunur h?le geldi. Say?n Oktay Vural Beyefendi ise g?zlerden kayboldu.

     Bu dü?ünce de?i?iminin sebebini sormayaca??m. Bir?ok fikir, g?rü? ve spekülasyon d?nüyor halk i?inde. Sorum ?u ki BU DE????M?N TAM TAR?H? NED?R? 15 Temmuz 2016 m? daha ?ncesi mi?

     Bu güzel k?? günü Silivri So?uklar?n? hissettirmeyecek hassasiyet ile sorumu sordu?umu dü?ünüyorum. Siz de ayn? hassasiyetle yan?tlarsan?z sevinirim.

     Hay?rl? geceler efendim...
     deadwampir
     (9 saat)
     temel sorunla alakas? yok ama bende bu konuyla ilgili ?ok fena bi' komplo teorisi var. cemaat ve pkk da dahil.

     derlerki; bah?eli bakt? ülke gidiyor erdo?an'a destek oldu. tarih olarak da ?imdi internette aramaya ü?endim ama davuto?lunun ilk se?iminden sonra tr'den fet?cübi' adam abd'ye giri?te g?zalt?na al?n?yordu. abd'nin uyar?s?yla o gün.

     Ama benimki arkada??m?n bana anlatt?klar?. hikaye olabilir.

     yani 15 temmuzdan daha ?nce, hatta yine bi' komplo teorisi - o gece erdo?an'? koruyan?n malum general eliyle bah?eli oldu?u s?yleniyor. -de bana sorsalar bah?elinin o kadar gü?lü bi' adam oldu?unu dü?ünmem ama bi' kitap filan da varm?? onu da oku demi?lerdi de sallamam??t?m. güncel siyaset sevmiyorum ben. siyasetin felsefesini seviyorum.


     mete kudur
     (8 saat)
     Ba?kanl?k sistemi ciddi ciddi tart??amaya ba?land???nda, Hdp ve akp’nin aras? ??züm sürecinden sonra a??lanca Akp; %50 üzerinde oy almak i?in ittifaka mecbur kald?. Birliktelik referandumda Akp’nin i?ine gelse de yerel se?imlerde Mhp’nin i?ine daha ?ok yarad?. Baya belediye ald?lar, anaak?m medyada kendilerine yer buldular. Emniyette, orduda, yarg?da, kamuya personel al?mlar?nda ciddi kadro almaya ba?lad?lar. Bunu ?evrenden de g?rmü?sündür. ?lkücü reisler, mafyatik tipler de d??ar? ??k?p reis?i propaganda yap?yor g?rüyorsundur. Babacan ve Davudo parti kurunca Akp, Mhp de %50 alamayacak ?imdiden ?yi Parti’yi yokluyorlar. Dikkat edersen Bah?eli sert yapm?yor art?k Meral Ak?enere. Reis de Fet?cü yak??t?rmas? yapmay? b?rakt?.


     wertyu
     (3 saat)
     2007 y?l?nda Abdullah Gül Mhp deste?ini alarak cb se?ildi. Burada ilk yak?nla?ma ba?lad?. Mhpnin herhangi bir politikas? yok, baraj? ge?ip devlet deste?ini almaktan ba?ka bu ülkeye yapt?klar? gram katk? mevcut de?il.


     mikahakkinen
     (1 saat)
     (1)

     fenerbah?e - barcelona ülker arenadaki ma?.

     ilk kez gidece?im, herkes al?nan biletin yerine mi oturuyor? sistem nas?l?
     ilk kez gidece?im, herkes al?nan biletin yerine mi oturuyor? sistem nas?l?
     toucheamore
     (9 saat)
     Alt kat pota arkas?ndaki tribüncü gen?ler hari? alt kat ?yle. ?st kat ise daha esnek. Normal futbol ma??na gittiysen ?yle dü?ün yani, maraton fenerium vs kale arkalar? gibi. ?yi yerden bilet al?p iyi para veren adamlar kendi koltu?unda oturuyor, geri kalan biraz kafas?na g?re i?te. Ama en iyisi her zaman ba?ta kendi yerine oturmakt?r. En dandik yer olsa bile adam gelir biletini g?sterir kalkars?n mecbur yapabilece?in bir ?ey yok yani.Sonra da senin yerine oturan adam? kald?rmakla u?ra??rs?n.


     mesa
     (9 saat)
     (15)

     acil hayati bir soru

     kendi halindeya?ayan ??retmen bir ?iftiz. e?imi az ?nce okulunda ?al??an temizlik?i kad?n arad? (e?imin arkada?? olur kendisi) ve e?inin onu aldatt???n?, aldatt??? kad?n?dayanamay?p arad???n? ve e?inin durumdan haberdar oldu?unu, ?lüm tehditi etti?ini daha ?ncesinde de benzer ?eyler ya?ay?p bo?a
     kendi halindeya?ayan ??retmen bir ?iftiz. e?imi az ?nce okulunda ?al??an temizlik?i kad?n arad? (e?imin arkada?? olur kendisi) ve e?inin onu aldatt???n?, aldatt??? kad?n?dayanamay?p arad???n? ve e?inin durumdan haberdar oldu?unu, ?lüm tehditi etti?ini daha ?ncesinde de benzer ?eyler ya?ay?p bo?az?n? s?kt???n? (bir hafta bo?az? mor gezmi?)ve ciddi ?iddet g?rdü?ünü, bu sefer daha da ciddi bir s?k?nt? ya?ayaca??ndan (?lüm?!) korktu?unu ve bu gece bizde kalmak istedi?ini belirtti e?ime.

     kad?n? tan?yorum, ufak ?ocu?u olan ?iddete u?rayan bir kad?n, s?yledikleri do?rudur. inan?r?m ancak elin kad?n?n? gece al?p evime getirmek ne bileyim kocas? denecek ay?n?n ?ikayet etmesi ile ba??m a?r?maz m?? ileride , kar?m? evine ald? bu? ben de ondan ?ikayet?iyim dese ne olacak? bir an ?aresiz kald?m, bu bela bize de s??ramaz m?? kendince hayat?n? ray?na sokmaya ?al??an bir insan?m, inan?n o kadar ?ok problemim var ki ama kad?na da ?ok üzülüyorum ve bu gece bizde kalsa yar?n gece nolacak? kocas? vardiyali ?al??an sabah eve gelen bir tipmi?.

     polisi ben arasam ne olacak?
     kad?n? almal? m?y?m?
     bugisme
     (9 saat)
     Acil yard?m istiyosa al?n evinize. Kocas? sizden ne diye ?ikayet?i olabilir ki? B?yle bi su? yok. Kad?n ?ikayet?i olabilir sizden, onun ad? da ki?iyi hürriyetinden yoksun k?lma su?udur, siz b?yle bi?ey yapmad???n?za g?re problem yok.


     megalomaniac
     (9 saat)
     adam kanuni hicbirsey yapamaz, net, kadini zorla eve kapatmiyorsun lakin size bela olabilir boyle de bir durum var, ne yapacagina sen esin ve vicaniniz karar verecek, polisi arasan is daha da buyur, su an polislik bir durum yok gibi, ha soyle aranir, ararsiniz, karsi adamada aradik polisi bak buraya yaklasirsan pisman olursun turunden birsey dersiniz bugunluk mesele kapanir ama ya yarin?
     bir de kadinin tavri ne? bosanmak istiyor mu, bosanabilir mi? arkasinda saglam aile destegi var mi karsi taraf acisindan caydirici olacak? yoksa sokak ortasinda bir dayaga veya cinayete kurban gitme ihtimali var mi?
     offf yaaa, gercekten biz erkeklerden bazilarinin hatta bircogunun Allah bin belasini versin


     alttaraf
     (9 saat)
     en dogrusu yardim etmek. eger siz yardim etmezseniz, kadinin basina bir sey gelirse cok vicdan azabi duyacaksiniz. siz insanliginizi yapin, isterseniz durumu polise de bildirin ki kayde gecsin. bugun siz yardim etmezseniz, siz ihtiyac duydugunuzda size yardim edecek birilerini bulamayabilirsiniz.


     yard?m edin sabah ola hayrola


     basond
     (9 saat)
     kad?n?n kimsesi yok aile deste?i yok, bundan dolay? bu zamana kadar bo?anamam?? ama bu sefer ciddi diyor, bavulunu haz?rlam??, temelli ?ekip gidecekmi? art?k, vicdan?m el vermiyor hakl?s?n?z.


     bugisme
     (9 saat)
     biriyle evlenince onun mal? olunmuyor, kad?n kendi iradesiyle evden ayr?lm?? ba?ka bir eve s???nmak istemi?, buna ne polis ne koca kanuni bir ?ey yapabilir


     Vicdan?m?z? ne zaman bu kadar kaybettik anlayam?yorum.

     bu kad?n neden ayr?lm?yor ? ekonomik sebepten mi yoksa ''a?k''? ?ocuklar?m var bahanesine mi yediriyor.

     e?er 1.si ise eve al?p kol kanat gererdim. 2.si ise ?imdi yine eve al?rd?m ama tekrar?n?n bu konuda herhangi bir yard?m?m?n olmayaca??n? a??kca beyan ederdim.

     Kad?n? eve almaktan korkmay?n, kocas? belliki cahil birisi. size bela olamaz.


     mete kudur
     (9 saat)
     Kad?n? al?n, ?nce hastaneye gidip sdarp raporu al?n. Ama bunu mutlaka yap?n.
     Devam?nda ister gece gidip karakola ?ikayet?i olsun. ?ster sabah savc?l??a gidip direkt ?ikayet?i olsun. (e?er sabah gidilecekse direkt savc?l??a gidin karakola gitmeyin. Bu ?nemli)
     Adam hakk?nda an az 1 ya da 3 ay uzakla?t?rma karar? ??kar. Hatta karar süresi biterken savc?l??a gidip 1 kere daha ?ikayet?i olursa karar süresi uzat?l?r. Bunu yapman?z ?nemli aksi halde bo?anma davas? sürer de sürer.
     Bo?anma davas? ?iddetli ge?imsizkikten bu darp raporuna istinaden a??lacak.
     Bu uzakla?t?rma karar? sayesinde kad?n evinde en az?ndan karar süresi boyunca tek ba??na kalabilecek. Adam bu süre zarf?nda de?il eve gelmek telefonla bile ararsa kad?n yine ?ikayet?i olabilir o zaman karar? ihlalden adam hakk?nda hapis cezas? ??kar.
     Kad?n geceyi sizde ge?irdi?ini s?ylemek zorunda de?il, ertesi gün de karar? ile beraber evine d?nebilir. Adam evden e?yas?n? alacaksa da 155 aranacak,polis gelmesi istenecek ve adam e?yalar?n? polis e?li?inde alacak.
     Bunlar? yapmazsan?z ger?ekten adam bela olur. ?ncelikle kad?n sonra da siz u?ra??r durursunuz.


     balik kraker
     (9 saat)
     Kad?n? eve almay?n, kad?na polisi aramas?n? ve gizli s???nma evleri var onlarda kalmay? talep etmesi gerekti?ini s?yleyin.


     Hakan1980
     (9 saat)
     kad?n? ald?m iki tane dünya tatl?s? ?ocuklar? var. biri uyuyor di?eri ?ksürükten bitap durumda. bi?ey de diyemiyorum utanc?mdan, e?im ilgileniyor, te?ekkürler belki de bir hayat kurtard?m ?u an, ?ok ac? bir durum allah ya?atmas?n. 13 senelik evli ve baya deli divane evlenmi?ler i?in tezat?na gelin.


     bugisme
     (8 saat)
     Muhtemelen 1 gecelik yardim olmuycak bu. Gece aliyim sabah gider kismi cok ger?ek?i durmuyor cocuguyla gidicek yeri olsa sizden once akrabalarini vs arardi. Kadinin kocasindan bosanacagindan eminseniz balik kraker +1 ama genelde vazgecerler bu sefer kocas? size siz yuvami yikiyodunuz vs diyebilir. Pislikse tabii ki bulasabilir. Ama once kadinin is yerine gider sizin eve gelmekten ziyade. Bunlar riskler evet. Ama her seye ragmen gidicek baska yeri yoksa eve alirdim ben. Sen illa al diyemem ben alirdim diyorum. 1 2 gun sizde kalip siginma evine yerlestirmeye calismak da secenek.


     Yukar?da @balikkraker disinda ?iddet d?ngüsünü bilmeyen insanlar yazm??. ?iddete u?rayan kad?n?n büyük a?kla e?ime d?ndü?ü büyük bir yalan. ?iddet sonras? kocalar melek kesiliyor, bu klasik ?iddet d?ngüsü ilk ad?m, her ?eyi vaadediyor, sonra ?iddet yine ba?l?yor.

     Dolay?s?yla kocas?na d?nmek istiyorsa bir?ey yapamam diye dü?ünmeyin. Kad?n? ge?tim bu ülkede e?ini ?ocuklar?n?n g?zü ?nünde ?ldüren, ?ocuklar? da d?ven, üzerine benzin d?ken bir sürü adam var. Kald? ki ?ocuklar?n tek bir dayak ile psikolojileri bozuluyor.

     Bence insani olarak yapmam?z gereken @bal?kkraker'inkilere ek olarak adam?n asla düzelmeyece?ini, geri d?nerse ?ocuklara da zarar? oldu?unu s?ylemek ve destek mekanizmalar?ndan bahsetmek. Mor?at? kad?nlara ve ?ocuklara bu süre?te ücretsiz destek veriyor.

     Aile ??i ?iddete kar?? telefon hatt?ndan daha sonra kad?n?n hayat?n? nas?l idame ettirece?ine dair bilgi alabilirsiniz. Yani siz ?iddetsiz bir hayat i?in olanaklar? g?stermi? ve bu ?iddet d?ngüsünden ??kmas? i?in yol a?m?? olacaks?n?z. Bu da en ?nemlisi.


     kaset
     (7 saat)
     Kad?n?n kocas? avukat tutarsa, kad?n evi terkedip ba?ka birinin evinde kald??? i?in bo?anma davas?nda su?lu duruma dü?ebilir, ?ocuklar?n velayetini kaybedebilir ve de adama nafaka ?demek zorunda kalabilir.


     Hakan1980
     (5 saat)
     adam kad?n? uzun zamand?r d?vüyormu?, hem se ?ocuklar?n?n g?zü ?nünde, daha 5 ya??nda birisi, di?eri 10. bu aldatma olay? da bir süresir k?r g?ze parmak misali olmu?, 20 ya? daha ya?l? torunu olan, ailece g?rü?tükleri bir kad?nm?? aldatr??? da. evine girip ??km??lar i?ren?li?e bakar m?s?n?z? telefon mesajlar? ve her ?ekilde deliller kad?n?n elinde. elinde olsa ne yazar insan?n ruhu b?yle incindikten sonra. kaset adl? yazara kat?l?yorum, her defas?nda d?vüp, s?vüp türlü i?kenceler yap?p bu kad?nca??za s?zler verip bi daha olmaycak diyormu?, sonra yine ayn?.

     ilaveten kad?n okulda temizlik?ilik yap?yor, elindeki tüm varl???n? paras?n? al?yor bu herif. kendisi de bir fabrikada i??i fena da kazanm?yormu?, bey gibi ya??yor anlayca??n?z. kad?n bu sebeple bo?anamam?? iki ?ocu?a nas?l baks?n, d??ar?ya ?ok sayg?l? g?rünmeye ?al??an iyi giyimli bir tipmi? güya g?rsen adam sanars?n.

     ben dediklerinizden yola ??karak kad?na yapmas? gerekli her ?eyi s?yledim, hayat?n bu adamdan de?erli dedim, bir ??k?? yolu var hayatta, ?aresiz de?ilsin dedim, sabah karakola gidicez birlikte,

     yahu son s?z ?u olsun sinir oluyorum yeminle, gen? iki ?ocuk annesi, al?n teriyle para kazanabilen bir anne Türkiye de?il de amerika, kanada, bel?ika, ingiltere gibi ülkelerde ayn?s?na maruz kalsa b?yle mi olurdu, yani bu olayda akla gelen ilk ki?inin en alakas?z insan olan e?imle benim gelmem ülkenin durumunu malesef ?zetler nitelikte.
     te?ekkürler her ?ey i?in.


     bugisme
     (2 saat)
     Allah razi olsun, cok iyi yapmissiniz. Insallah kadin bu isten kurtulur..


     (2)

     yemek uygulamas?

     mevcut malzemeleri yazd???n?zda size onlar ile yap?labilecek tarifleri s?ralayan bir uygulama ya da site var m? ?
     mevcut malzemeleri yazd???n?zda size onlar ile yap?labilecek tarifleri s?ralayan bir uygulama ya da site var m? ?
     denef
     (10 saat)
     mobil?ef


     grinito
     (8 saat)
     (1)

     S?zlükte Leyla olan hesapla duyuruya girmenin bir yolu var m??

     SB.
     SB.
     Bartebly
     (10 saat)
     hay?r.


     (2)

     Muhabbet ku?unuzun t?rnaklar?nda kararma var m??

     Merhaba, bizim kusun tirnaklarinda yakla??k iki ayd?r kararma var. Kendisi iki ya??na girmek üzere. Bu ku?lar?n t?rnaklar? neden karar?r ki?Te?ekkürler
     Merhaba, bizim kusun tirnaklarinda yakla??k iki ayd?r kararma var. Kendisi iki ya??na girmek üzere. Bu ku?lar?n t?rnaklar? neden karar?r ki?

     Te?ekkürler
     =)
     (10 saat)
     Ya?lar? büyüdük?e t?rnaklar?nda kararma da art?yor normal bir durum. Bir s?k?nt? oldu?unu dü?ünmüyorum. Bu aradaku?un t?rnaklar?n? ya siz kesmeyin ya da keserken dikkat edin o kararan yerlerde kan dola??m?n? sa?layan damarlar? oluyor. Dipten kesildi?inde kanama olabiliyor ve kan kayb? da tehlikeli olabiliyor. Kesilecekse ucundan birazc?k almak yeterli olur. Akl?n?zda bulunsun sadece


     Iki ya? ?okta büyük gibi gelmedi bana. T?rnaklar?n? bir iki kez ben kestim daha sonra petshopa g?türüyorum bak?m?n? orada yapt?r?yorum. Veterineri ile sürekli ileti?im halindeyiz ona sordum mantar olabilir dedi. Tedaviye ba?lad?k. Umar?m ilerlemez bu kararmalar.


     =)
     (9 saat)
     (2)

     Jolly Joker bilet durumlar?.

     ?nümüzdeki haftalarda Ankara’ya gidece?im. Konsere gitmeyi dü?ünüyorum. Jolly jokerde ??renci biletleri hakk?nda bilgisi olanlardan cevap bekliyorum.Sadece gi?eden sat?l?yormu?. Bir iki gün ?nceden bilet al?nabiliyor mu? Yoksa haftalar ya da günler ?ncesinden bitiyor mu? Ayd?nlatabilecek birisi vars
     ?nümüzdeki haftalarda Ankara’ya gidece?im. Konsere gitmeyi dü?ünüyorum. Jolly jokerde ??renci biletleri hakk?nda bilgisi olanlardan cevap bekliyorum.
     Sadece gi?eden sat?l?yormu?. Bir iki gün ?nceden bilet al?nabiliyor mu? Yoksa haftalar ya da günler ?ncesinden bitiyor mu? Ayd?nlatabilecek birisi varsa süper olur. Te?ekkürler.
     2.kez yaz?yorum ilkine cevap gelmedi.
     Kusura bakmay?n.
     cahs
     (10 saat)
     Jolly Joker'i aray?p sorsan?z net bilgi al?rs?n?z.


     =)
     (10 saat)
     Net cevap vermezler zaten bilemeyiz belli olmaz falan derler diye aramay? dü?ünmedim ama yar?n arayaca??m. Te?ekkürler.
     Ba?ka ?neri/bilgisi olan?


     cahs
     (10 saat)
     (1)

     Bugün televizyonda yay?nlanan taraftar temal? rekam?

     Berberde tra? olurken 2-3 defa ayn? reklam ??kt?. Futbol taraftarlar? koro h?linde bir ?ark?y? s?ylüyorlard?. Herkesin bildi?i bir ?ark? asl?nda. Dilimin ucunda ama hat?rlayamad?m. Bu reklama denk gelen oldu mu? Ne reklam? oldu?unu da unuttum. Bir ipucu ar?yorum.
     Berberde tra? olurken 2-3 defa ayn? reklam ??kt?. Futbol taraftarlar? koro h?linde bir ?ark?y? s?ylüyorlard?. Herkesin bildi?i bir ?ark? asl?nda. Dilimin ucunda ama hat?rlayamad?m. Bu reklama denk gelen oldu mu? Ne reklam? oldu?unu da unuttum. Bir ipucu ar?yorum.
     amortisman
     (10 saat)
     (3)

     Kedim sap?k m??

     Erkek bir kedi, erkek sahibin baca??na neden t?rman?r? Sap?k bir kedim mi var? Te?ekkürler
     Erkek bir kedi, erkek sahibin baca??na neden t?rman?r? Sap?k bir kedim mi var? Te?ekkürler
     Normal. Kediler yap?yor ?yle ?eyler.


     prole
     (10 saat)
     sap?k! derhal 155'i arayun.


     Ufuk
     (9 saat)
     sadece t?rmanmankla kald?ysa iyi, ?ok daha beterlerini g?rdüm ben.


     avianthem
     (52 dk)
     (4)

     kü?ük ?ocu?a programlama ??retmek

     9.5 ya??nda karde?im var. kendisine matematik ve ingilizce ?al??t?r?yorum ara ara. programlama / robotik konular?nda ilgisini ?ekmek istiyorum. bu konuda tavsiye edebilece?iniz kitap, program ya da e?itim kiti var m??
     9.5 ya??nda karde?im var. kendisine matematik ve ingilizce ?al??t?r?yorum ara ara. programlama / robotik konular?nda ilgisini ?ekmek istiyorum. bu konuda tavsiye edebilece?iniz kitap, program ya da e?itim kiti var m??
     arduino e?itim setleri mükemmel bi ba?lang?? olur. ?nerebilece?im kitap veya kit i?in linkim yok ama eminim birileri yan?tlar. siz de ara?t?rabilirsiniz bi yandan


     sttc
     (9 saat)
     Hocam yak?nlarda iyi bir ortaokul ya da bence bilsem varsa oraya sorun.


     vazife
     (9 saat)
     scratche bir bakman? ?nerilirim.


     Scratch ve arduino'yu birle?tirebilirsiniz. ??in tad?n? biraz al?nca Python'a ge?in ki as?l programlamay? da g?rsün ?ok kolaya al??madan.


     cosmicstring
     (58 dk)
     (9)

     bu deri ceket al?n?r m??

     sizin tavsiyeniz varsa onu da alabilirim.https://i.hizliresim.com/4p6DpY.jpg
     sizin tavsiyeniz varsa onu da alabilirim.

     i.hizliresim.com
     günaha davet
     (10 saat)
     Fiyat? ne kadar o da ?nemli. ?imdi al?n?r gibi duruyor ama fiyat? 73000 Euro falansa al?nmaz :)


     levpontryagin
     (10 saat)
     Fermuarlar?n alt?ndaki diki? detaylar? ho?uma gitmedi. ?kon de?ilim..


     Yani tipine gidiyorsa alabilirsin ama olmayacaksa bosa para israfi.


     hot potato
     (10 saat)
     ?ok s?radan. Deri yerine ka?e bak. ?u an onlar moda her cinsiyet i?in


     kaset
     (10 saat)
     Deri ceketlerin ?o?u ki?inin üzerinde g?rülüp yorum yap?lacak ?eyler bence. Kimisine hi? yak??mazken kimisine ?ok yak???yor. Bu ceket de o tip bir ?ey bence. O yüzden fikrim n?tr.


     mesa
     (10 saat)
     ?ndeki desen olmam??. Tanca'n?n sitesinde daha güzelleri var halbuki.


     In a silent way
     (10 saat)
     ?nünde b?yle fermuarl? cepler olan ceketler bence ?ok ucuz duruyor. Ben dümdüz deri ceketi tercih ettim ve ediyorum


     mg3929
     (10 saat)
     biri de link payla?sa ne güzel olurdu be:)


     günaha davet
     (10 saat)
     Mesa +1, deri ceket giyilmi? g?rülmeden ne dense bo?.


     Bruce
     (10 saat)
     (2)

     Redd-i Miras Hakk?nda Bir Soru

     Mesela dede-babaanne hayatta. Fakat baba vefat etti diyelim. Baba i?in redd-i miras ba?vurusu yapt?k diyelim ve mahkeme istedi?imiz karar? verdi. Bu tarihten sonra dede-babane vefat etti?inde onlar?n miras?ndan faydalanabiliyor muyuz?
     Mesela dede-babaanne hayatta. Fakat baba vefat etti diyelim. Baba i?in redd-i miras ba?vurusu yapt?k diyelim ve mahkeme istedi?imiz karar? verdi. Bu tarihten sonra dede-babane vefat etti?inde onlar?n miras?ndan faydalanabiliyor muyuz?
     silah taciri
     (11 saat)
     Evet. Dede-babane vefat etti?inde o an ya?ayan akrabalar?na bak?l?r. Baba hayatta olmad??? i?in o konu d???d?r.


     amortisman
     (10 saat)
     Ayr?ca dede i?in yapmazsan evet faydalan?rs?n


     Topalordek
     (10 saat)
     (1)

     ikinci el yaz?c? al?rken ne tür bir kontrol gerekir?

     epson'un L serisi tankl? yaz?c?s?ndan alaca??m, ikinci el olarak.bir s?k?nt?s? olmad???ndan emin olmak i?in 1-2 ??kt? almak yeterli midir?
     epson'un L serisi tankl? yaz?c?s?ndan alaca??m, ikinci el olarak.

     bir s?k?nt?s? olmad???ndan emin olmak i?in 1-2 ??kt? almak yeterli midir?
     istististist
     (11 saat)
     bu üründe s?f?r fiyat?n?n en fazla yar?s?na alman?z? tavsiye ederim

     l serisi kullan?c?s?y?m mürekkepler muadil kullan?lm?? olabilir kanallar t?kanm?? olabilir

     zaten ba?l? ba??na ped dolma hatas? veriyor 5 ile 10 bin aras?nda bir sayfa bas?nda ped dolu hatas? veriyor yetkili servisler yüksek ücret istiyor

     ben n11 gibi sitelerden kod alarak bunu a?m??t?m akl?n?zda bulunsun

     renkli c?kt? ve normal c?kt? al?nabilir

     birde mürekkep olay? a??r? orjinal ad?nda sat?lan muadil var bu yüzden s?rf ucuz diye almay?n orijinal satanlar? bulun

     program kurulu iken sa? altta yaz?c?ya ?zel icon var oradan yaz?c? ayarlar? --> bak?m oradan yaz?c? bilgilerinden yazd?r?lan sayfa felan g?rülebiliyor


     sivrisinek
     (10 saat)

     Ya?ar konseri sat?l?k bilet.

     Selam15 ocaktaki vadistanbul jolly joker ya?ar konserine 2 ki?ilik bilet alm??t?m. Sa?l?k sorunlar? sebebi ile gidemeyece?iz. ?lgilenen olursa 2 bileti 120 liraya verece?im.
     Selam

     15 ocaktaki vadistanbul jolly joker ya?ar konserine 2 ki?ilik bilet alm??t?m. Sa?l?k sorunlar? sebebi ile gidemeyece?iz. ?lgilenen olursa 2 bileti 120 liraya verece?im.

     Sat?l?k kitaplar

     ?stedi?iniz 10 tanesi 200 lira. https://i.hizliresim.com/r0PjEP.jpghttps://i.hizliresim.com/1pz4EG.jpghttps://i.hizliresim.com/9YkRaO.jpg
     ?stedi?iniz 10 tanesi 200 lira.

     i.hizliresim.com
     i.hizliresim.com
     i.hizliresim.com
     Andrew
     (11 saat)
     (2)

     Ozalit?iden Libreoffice ??kt?s?

     Arkada?lar birka? sorum var:1) Elimde olduk?a uzun bir LibreOffice Writer dosyas? (ODT) olacak, tahminen 100 sayfa civar?. Bunu bir ozalit?iye g?türmeden ?nce, olas? font uyumsuzluk sorunlar?n? gidermek ad?na PDF'ye d?nü?türeyim diyorum. Ama ?imdiye kadar hep 1 ya da 2 sayfal?k PDF'ler bast?rd?m; 10
     Arkada?lar birka? sorum var:

     1) Elimde olduk?a uzun bir LibreOffice Writer dosyas? (ODT) olacak, tahminen 100 sayfa civar?. Bunu bir ozalit?iye g?türmeden ?nce, olas? font uyumsuzluk sorunlar?n? gidermek ad?na PDF'ye d?nü?türeyim diyorum. Ama ?imdiye kadar hep 1 ya da 2 sayfal?k PDF'ler bast?rd?m; 100 sayfal?k bir PDF bas?m? sorun olmaz de?il mi?

     2) 100 sayfay? 100 ??kt? yerine ?nlü arkal? 50 ??kt? ile yapay?m (kitap gibi) diyorum. Bunu da daha ?nce hi? yapmad?m. Metnin yap?s?nda de?i?tirmem gereken bir ?ey ya da bir ayar oluyor mu?

     3) Bir de son olarak, konuyla ilgili tavsiye edece?iniz bir husus var m?d?r?
     clia
     (11 saat)
     PDF yap?n, garanti olsun. Sorun olmaz.

     E?er dosyalayacak, ciltleyecek, spiral yapt?racaksan?z vs, cilt pay? b?rak?n sayfalarda. Arkal? ?nlü olunca tek say?larda solda, ?ift say?larda sa?da kalacak cilt pay?.


     kobuzchu kiz
     (11 saat)
     1. sorun olmaz. pdf'e ?evir. kontrol et. kayma olmad? ise ??kt? al?rken de kaymaz. zaten temel pdf mant??? bu.
     2. sen 100 sayfa olarak, yap?trd??? yere ?nlü-arkal? bas?n de. onlar halleder. zaten bir kutucu?a t?klanarak yapiliyor.
     3. pdf'e ?evirdikten sonra kayma ve harf hatas? var m? kontrol et. ?rne?in türk?e karakterler düzgün mü? sayfas? 100 mü? yani kayma varsa genelde sayfa say?s? da de?i?ir.


     helenart
     (10 saat)
     (7)

     Bu evler so?uk olmuyor mu?

     https://m.9gag.com/gag/aNYdAq0https://i.pinimg.com/736x/72/d6/38/72d638272729966776646a8a52309154.jpgYal?t?mlar? iyi yap?l?rsa o kadar cam etkilemez mi?
     m.9gag.com
     i.pinimg.com
     Yal?t?mlar? iyi yap?l?rsa o kadar cam etkilemez mi?
     ayn? evden bende var. ?s?nm?yor ?s?nm?yor ?s?nm?yor. s?rf bu yüzden o kap?lar? de?i?tirmek istiyorum. 90m2 salonun 2 taraf? komple b?yle kap?/cam... bu ay 900 ?dedim do?algaz. ?s?nmad?m bile...


     Tears of Devil
     (11 saat)
     bizim ev de benzer. güney cephe iyi ?s?n?yor ama kuzey cephe buz oluyor. black out, olduk?a kal?n storlar?m?z var onlarla camdan gelen so?u?u kesiyoruz bi nebze. ama evet 4 duvar ev gibi s?cak olmuyor ne yap?l?rsa yap?ls?n.


     o ev bende olsa o yerde , dusunecegim en son sey isinma olurdu.


     1917
     (11 saat)
     kap?-pencereyi yapana g?re de?i?ir o. tr'de ?yle evlerin ?s?naca??n? pek sanmam. ama muhtemelen almanya, avusturya gibi yerlerde sorun olmuyordu. kap?-pencere i?leri pek sa?lam oluyor adamlar?n.


     helenart
     (10 saat)
     Ben gecen sene kaloriferi baska yere aldirip camin altindaki duvari kirdirdim.

     Simdi oturma odasinin on duvari, ikinci fotograftakine yakin buyuklukte sadece cam ve bahceye acilan cam kapi. Yapi sanirim 40 yasindan eski ancak hicbir isinma sorunuyla karsilasmadim.

     Yillik bir tutar belirlemek durumundayim dogalgaz tuketimim icin. Iki sene once ne ongorulduyse ayni seviyede tuketimi bekledigime dair, buna gore hazirlanan bir odeme planim var. Yukselmedi yakit masrafim.

     Ancak iscilik farki cok evet, helenart?in yazdigi gibi. Yer Almanya.


     buf-e kür
     (10 saat)
     O evin sahibi ki?iye koymaz. Is? perdesinden verirsin s?cak havay?, hamam gibi olur.


     catch the arrow
     (10 saat)
     benim yatak odas?n?n bi duvar? b?yle. ba?tan ba?ayere kadar uzun perde ?ekerek izolasyon sa?l?yorum. perde aral?k kal?rsa aradan gelen so?uk hava hissedilecek seviyede oluyor.


     sttc
     (9 saat)
     (1)

     sakal uzatmak

     alt k?sm? düzgün uzuyor ama yanlar dik olarak uzuyor. pis bir g?rüntü olu?uyor. yanlar?n da a?a?? do?ru uzamas?n? sa?laman?n bir yolu var m??
     alt k?sm? düzgün uzuyor ama yanlar dik olarak uzuyor. pis bir g?rüntü olu?uyor. yanlar?n da a?a?? do?ru uzamas?n? sa?laman?n bir yolu var m??
     ben tara??m? yan?mdan ay?rm?yorum. evdeyken ya?, krem sürüyorum. s?k s?k tar?yor, tara??m yoksa ya da müsait de?ilsem sakallar?m? s?vazlayarak y?n veriyorum.

     muzdaribim, konuyu takipteyim.


     (1)

     iphone 7 256 gb hk.

     Selamlar,Annemin telefonu iphone 7 256 gb. Telefonlar? de?i?tirelim, farkl?l?k olsun tarz? bir muhabbet oldu aram?zda bugün. iPhone 7 ?uan son ios sürümünü sorunsuz ve kararl? bir ?ekilde ?al??t?r?yor mu?Te?ekkürler.
     Selamlar,

     Annemin telefonu iphone 7 256 gb. Telefonlar? de?i?tirelim, farkl?l?k olsun tarz? bir muhabbet oldu aram?zda bugün. iPhone 7 ?uan son ios sürümünü sorunsuz ve kararl? bir ?ekilde ?al??t?r?yor mu?

     Te?ekkürler.
     evet. iphone 6s bile calistiriyor. telefonda sorun yoksa iOS sorun cikarmaz


     yoggi
     (8 saat)
     (1)

     kpss lisans

     ?unu alsam nas?l sizce? https://www.kitapyurdu.com/kitap/2020-genel-kultur-genel-yetenek-konu-anlatimli-moduler-set-5-kitap-/510985.html&filter_name=yediiklimtest olarak da birka? farkl? yay?nevinden soru bankas? sat?n almay? dü?ünüyorum.ek: sat?n alma stratejim nas?l? 1) tüm dersler konu anlat?m? (
     ?unu alsam nas?l sizce? www.kitapyurdu.com&filter_name=yediiklim

     test olarak da birka? farkl? yay?nevinden soru bankas? sat?n almay? dü?ünüyorum.

     ek: sat?n alma stratejim nas?l?

     1) tüm dersler konu anlat?m? (genellikle sorular da oluyor)
     2) farkl? bir yay?nevinden ders ders testler
     3) bir ba?ka yay?nevinden kpss denemeleri

     ?
     ahm1
     (11 saat)
     ?ok güzel. ba?lang?? i?in pegem soru bankas? setini oneririm sonras?nda da isem konu anlat?ml? + sb
     ve vatanda?l?k i?in kesinlikle kara kutu. tek ba??na bile yeter.


     violetsnotblue
     (11 saat)
     (5)

     sa? gürle?tirme

     ince telli ve az sa? do?al yontemlerle gürle?ir mi? lise 2'ye kadar gayet ?ok, yukar?dan toplamaya ?al???rken kollar?m?n a?r?mas?na sebep olacak ve kesime gitti?imde kuaforün baya?? zaman?n? alan sa?lar?m vard?. hep ince telliydi ama seyrek de?ildi ve ?oktu. o yaz ?ok uzam??t? kal?ama kadar neredeys
     ince telli ve az sa? do?al yontemlerle gürle?ir mi? lise 2'ye kadar gayet ?ok, yukar?dan toplamaya ?al???rken kollar?m?n a?r?mas?na sebep olacak ve kesime gitti?imde kuaforün baya?? zaman?n? alan sa?lar?m vard?. hep ince telliydi ama seyrek de?ildi ve ?oktu. o yaz ?ok uzam??t? kal?ama kadar neredeyse ve bak?ms?zd?. birden elime ?ok fazla sa? gelmeye ba?lad?, du? ald?m ve abartm?yorum hem du? s?ras?nda hem de sonra tararken sa??m?n 2/3'si gitti. bir anda.
     hemen doktora gittim, kan tahlilinde her ?ey normal ??kt?, o zamanlar 16 ya??nda oldu?um i?in doktor "abartt???m?" soyledi, ergenlikten "olmayan ?eyi olmu? gibi lanse etti?imi" ima etti. o zamandan beri her y?l 1-2 kez farkl? farkl? doktorlara, hastanelere gittim. hi? birinden sonu? alamad?m. 9 y?l oldu neden dokulen sa?lar?m yerine ??km?yor anlam?yorum. ?u nedenden dolay? dokülmü? ve ??kmayacak deseler ona da tamam ama bütün tahlillerim normal, genetik de de?il ?
     o 1-2 y?l boyunca büyük bir dokülme ya?ad?m, sa?lar?m ak?yordu resmen. sonra ge?ti. du?ta bile say?labilir miktarda ya da hi? denecek kadar az sa? oluyor yerde. ama eski s?kl???n? istiyorum sa?lar?m?n.

     not: asla d??ar?dan bak?ld???nda a??kl?k falan soz konusu de?il.
     not2: yakla??k 8-9 y?ld?r her türlü ya?, sar?msak vs ?eyleri denedim.
     not3: 26/f

     kaderimdir diyip raz? m? geleyim yoksa oneriniz var m??
     violetsnotblue
     (11 saat)
     benim de o ya?lardan sonra sa?lar?m inceldi ve nispeten seyrekle?ti.
     hormonal falan oldu?unu dü?ünüyorum.

     prp gibi bir ?eyler ara?t?raca??m bir ara, ama henüz ara?t?rmad???m i?in bir ?ey diyemiyorum.


     blatta hiberna
     (11 saat)
     belki denemi?sindir bilmiyorum, kerastase densifique'i ?ok ?vüyorlar, telleri kal?n g?stererek sa?lar?n daha gür durmas?n? sa?l?yor, bir ara?t?r istersen.


     ince telli ve gur olmayan saclarim var. yetmezmis gibi d vitamini eksikligi yasadigim donemlerde saclarim dokulmustu. sonrasinda degerlerim normale dondugunde dokulenler yerine pek sac cikmadi. cildiyeci hairforte kullanmami soylemisti ve gercekten bende cok ise yaradi.tabii doktora sorun once.


     pide
     (11 saat)
     san?r?m prp denemek kula?a iyi geliyor :(


     violetsnotblue
     (11 saat)
     kad?n tipi sa? d?külmesi hakk?nda bi bilgim yok ama erkek tipi d?külmede prp i?in doktorlar?n bi k?sm? i?e yaramad???n?, di?er bi k?sm? olumlu sonu? verebilece?ini s?ylüyor. kendi doktorum yapt?rmana gerek yok bi i?e yaram?yor demi?ti bana. fikir vermesi a??s?ndan s?ylemek istedim.


     ben de
     (10 saat)
     (1)

     Solidworks

     Spesifik bir sorum var yard?mc? olabilecek biri var m? ?Teknik resimde standrt olmayan g?rünü?ler ve balonlama ile ilgili
     Spesifik bir sorum var yard?mc? olabilecek biri var m? ?
     Teknik resimde standrt olmayan g?rünü?ler ve balonlama ile ilgili
     Solidworks'te balonlama ile ilgili "3DVIA composer" kullanm??t?m y?llar ?nce.
     Sonra meslek de?i?tirdim, unuttum.


     (4)

     Yurtd???ndaki bir ?zel üniversitenin ismini marka yapmak

     Yasal olarak sak?ncas? var m? yurti?i olsun yurtd??? olsun? Ba??ma i? a?ar m? o ülkeye gidince vs?
     Yasal olarak sak?ncas? var m? yurti?i olsun yurtd??? olsun? Ba??ma i? a?ar m? o ülkeye gidince vs?
     havadakarada
     (11 saat)
     Bu arada bir mobil uygulama markas? olarak dü?ünüyorum


     havadakarada
     (11 saat)
     Yasal olarak sak?ncas? var m? yurti?i olsun yurtd??? olsun?

     markayi turkiye'de tescil ettirince turkiye'de kullanabilirsin. Stanford markali bir urunu abdde satmaya calisirsan o ulkeye ait yeni bir tescil surecinden gecer, kabul veya red edilebilirsin.

     Ba??ma i? a?ar m? o ülkeye gidince?
     Hayir.


     hot potato
     (11 saat)
     Mobil uygulama o ülkede de satacak ama.


     havadakarada
     (11 saat)
     Herhalde, aninda kaldirirlar.


     ?stanbul'da Kuaf?r ?neriniz Var m??

     Selamlar,Anadolu yakas?na ta??nd???mdan beri sa? kesimi ve boya i?in fiyatlar? fahi? olmayan ama ayn? zamanda da i?i düzgün olan bir kuaf?r ar?yorum. Tercihen Bostanc? - Kozyata?? - Suadiye - Ata?ehir civarlar?nda bildi?iniz düzgün bir yer varsa (?zellikle sa? kesimi iyi olan) ?nerilere a????m. ?imd
     Selamlar,

     Anadolu yakas?na ta??nd???mdan beri sa? kesimi ve boya i?in fiyatlar? fahi? olmayan ama ayn? zamanda da i?i düzgün olan bir kuaf?r ar?yorum. Tercihen Bostanc? - Kozyata?? - Suadiye - Ata?ehir civarlar?nda bildi?iniz düzgün bir yer varsa (?zellikle sa? kesimi iyi olan) ?nerilere a????m.

     ?imdiden te?ekkürler.
     (2)

     Youtube i?in orta halli mikrofon ?nerisi

     verebilecek var m??video ?ekece?im ama ortam sesi olacak yaln?zca konu?ma olmayacak. en uygun ve dandik olmayacak ?ekilde tavsiyelerinizi beklerim.te?ekkürler.
     verebilecek var m??
     video ?ekece?im ama ortam sesi olacak yaln?zca konu?ma olmayacak. en uygun ve dandik olmayacak ?ekilde tavsiyelerinizi beklerim.
     te?ekkürler.
     zilean
     (11 saat)
     sade mikrofonla bitmiyor i? preamp da ?ok ?nemli. ayr?ca kullanabilmek de laz?m baz? programlar?.

     ortam sesinden kast?n ne anlamad???m i?in bi?ey diyemiycem.


     (4)

     Ar?elikten klima al?p ge?sem

     Pi?man olur muyum??lla mitsubushi fujitsu falan m? almam laz?m :(Ar?elik biraz daha uygun gibi. 3bin tl civar?nda 12 btu i?imi g?rür.Günlük 12 saat kullan?r?m yaz aylar?nda. 4 5 ay.
     Pi?man olur muyum?

     ?lla mitsubushi fujitsu falan m? almam laz?m :(

     Ar?elik biraz daha uygun gibi. 3bin tl civar?nda 12 btu i?imi g?rür.

     Günlük 12 saat kullan?r?m yaz aylar?nda. 4 5 ay.
     veysel
     (11 saat)
     s?k?nt? olmaz antalya'da ar?elik dahil olmak üzere ne idü?ü belirsiz marka kullanan tonlarca ev var. malum yaz?n sürekli a??k.


     ozdek
     (11 saat)
     Sorun olmaz. Dilerseniz gree marka da bakabilirsiniz. Olduk?a kaliteli piyasada duayen markad?r, fiyatlar?n? bilemem bir ara epey uygundu.
     Not:eski ar?elik ?al??an?y?m.


     balik kraker
     (9 saat)
     Ar?elik, kalitesiz bir marka de?il ki. Neden pi?man olas?n?z?

     Evimde, TV dahil olmak üzere bir?ok ürününü kullan?yorum hi?bir sorun ya?amad?m. Servisi de gayet iyi ?al???yor.


     aynabugusu
     (8 saat)
     benim evde dedi?iniz gibi bir beko var o da ar?eli?in yan ürünü sonu?ta ?ok memnunum.


     (1)

     Varis Ameliyat? i?in Doktor Tavsiyesi

     Merhabalar ey ahali.E?imin epey bir varis s?k?nt?s? var. Baya geni? ?apl? ve türlü sorunlar? olan varisleri var. Bunlara kesin ameliyat denmi?ti zaman?nda fakat ilgilenmemi?ti e?im. ?imdi ?n?allah art?k ilgilenmek istiyor ama doktor tavsiyesine ihtiyac?m?z var. Ankara'da ikamet ediyoruz. E?imin i? y
     Merhabalar ey ahali.

     E?imin epey bir varis s?k?nt?s? var. Baya geni? ?apl? ve türlü sorunlar? olan varisleri var. Bunlara kesin ameliyat denmi?ti zaman?nda fakat ilgilenmemi?ti e?im. ?imdi ?n?allah art?k ilgilenmek istiyor ama doktor tavsiyesine ihtiyac?m?z var. Ankara'da ikamet ediyoruz. E?imin i? yerinden ?zel sigortas?n?n ge?ti?i hastanelerden bildiklerim Ac?badem, Güven, Liv, Akay. Uygun veya daha do?ru olmas? durumunda belki ?zel muayenehanesi olan bir yere de gidilebilir.
     Doktor tavsiyelerinizi bekliyorum.
     ?imdiden te?ekkürler.
     kon er
     (11 saat)
     Ankara bilemiyorum fakat karde?im damar t?kan?kl?g? sorunu vard? ki buna ba?l? varis sorunu olu?tu. Doktoru medical park prof dr bayar ??nar var. Ah bi de ismini hat?rlayamad?g?m ba?ka bir dr var ama o da istan ul da idi. Ama yine de ismini bulursam yazar?m size.


     halboyle
     (11 saat)
     (3)

     almanca chat arkada?? nas?l bulabilirim?

     almanca kursuna gidiyorum yaz??acak kadar bildi?imi dü?ünüyorum.yaz??mak ??renmeyi kolayla?t?r?r diye birini bulmam gerek.
     almanca kursuna gidiyorum yaz??acak kadar bildi?imi dü?ünüyorum.

     yaz??mak ??renmeyi kolayla?t?r?r diye birini bulmam gerek.
     reddit - r/german


     the end of time
     (11 saat)
     reddit r/language_exchange


     In a silent way
     (11 saat)
     r/germanpractice


     windows95
     (10 saat)
     (4)

     D??ar?da uyuyakalm?? kirpi?

     Bir kirpi var muhtemelen k?? uykusuna dalm?? amaYuvada de?il de d??ar?da bir a?ac?n alt?nda a??kta. Buras? geceleri - 8/10 oluyor. ?lür mü? ?lmü? müdür?
     Bir kirpi var muhtemelen k?? uykusuna dalm?? ama
     Yuvada de?il de d??ar?da bir a?ac?n alt?nda a??kta. Buras? geceleri - 8/10 oluyor. ?lür mü? ?lmü? müdür?
     gameofannen
     (12 saat)
     Bilgim yok ama ?lmü?tür bence


     eksimeksi
     (12 saat)
     Biraz arastirip; kis uykusu ihtimali varsa ona zarar vermeden mumkunse kedi kopegin erisemeyecegi bir yere biraksaniz?


     hava 4-5 derecenin alt?na dü?tü?ünde k?? uykusuna yat?yorlar.
     ama mesela gündüz 6, gece 0 derece oldu?unda ne yaparlar bilemiyorum.
     e?er oradan al?p bakmaya cesaret ederseniz kar eldiveni tak?n.
     o zaman dikenleri batmaz.


     blatta hiberna
     (11 saat)
     ?ki tane daha var onlar gece gelip kedilerin mamalar?ni yiyorlar. Daha do?rusu ben besliyorum art?k uyumadiklari i?in. Ama bunu evin biraz uza??nda ?ans eseri g?rdüm. ?zerini ?imdi briketle ?rttüm. Bakal?m ne olacak. ?lmemi?tir in?allah


     gameofannen
     (11 saat)

     reklam

     bu alana reklam gelebilir.Bu tip duyurunun ad? mavi duyuru.Haftal?k/ayl?k olarak ba??? kar??l??? yay?mlanabilecek mavi duyuru, genellikle host masraflar?n? kar??lamaya, arada s?rada da arkada?lar? toplay?p (mesela `ssg`) yeme?e ??kmaya y?nelik kullan?lacakt?r.?ok ki?isel duyurular?n ?ncelikli katego
     bu alana reklam gelebilir.

     Bu tip duyurunun ad? mavi duyuru.

     Haftal?k/ayl?k olarak ba??? kar??l??? yay?mlanabilecek mavi duyuru, genellikle host masraflar?n? kar??lamaya, arada s?rada da arkada?lar? toplay?p (mesela ssg) yeme?e ??kmaya y?nelik kullan?lacakt?r.

     ?ok ki?isel duyurular?n ?ncelikli kategorisine konmas? yasak oldu?undan, burada yay?mlanmas? bir se?enek olabilir.

     Mavi duyuru, bugün ve Her Bir ?ey sayfalar?n?n en alt?nda veya en üstünde mavi i?aret ile yer al?r. Her türlü kategoriye sahip olabilir. Duyurular, her zaman s?zlük ve internet kullan?c?lar?n?n g?rebilece?i ?ekilde yay?mlan?r.

     ileti?im i?in,
     compumaster: scr.im
     veya sozlukten mesaj at?n?z.
     sourlemonade
     (28.08.09)
     buraya yaz?lanlar?n haklar? Sir Anthony Hopkins'e aittir.
     yazan eden compumaster, ilgilenen eden fader
     modere edenlercompumaster, dambil, deckard, fader, groove salad, hollowlife, kahvegibi, kibritsuyu, kobuzchu kiz, robin
     bu sitede yaz?lanlar?n hi?biri do?ru de?ildir. site i?eri?i kü?ükler i?in sak?ncal? olabilir. yaz?lardan yazarlar? sorumludur. kaynak g?stermeden al?nt?lanamaz. devlet taraf?ndan atanm?? bir kurumun internet üzerinde kimin hangi bilgiye ula??p ula?amayaca??na karar vermesi insan haklar?na ayk?r?d?r. web siteleri kullan?c?lar?n istekleri do?rultusunda ba?land?klar? yerlerdir. kullan?c?lar isterlerse bir web sitesine ba?lanmayabilirler. bu gü?leri ve imkanlar? mevcuttur. bir kullan?c? bir siteye ba?lanmak istiyorsa bu onun tercihi ve hakk?d?r. ba?lanmak istemiyorsa bu yine onun tercihi ve hakk?d?r. halk?n kendisine hizmet etmesi i?in g?revlendirdi?i kurumlar hadlerini a??p halka neye ula??p ula?mayaca??n? bilmeyen cahil cühela muamelesi edemezler. ebeveynlerin ?ocuklar?n? sak?ncal? i?eriklerden korumas? i?in ?ok say?da bedava ve ücretli yaz?l?m mevcuttur. bu yaz?l?mlar bir web taray?c?s?n? kullanmaktan daha karma??k teknik bilgi gerektirmemektedir. devletin milletini kü?ük dü?ürmesi ve ebleh yerine koymas? yasakt?r.